በዚህ ሳምንት

የመጽሓፍ ቁድስ ጥቅስ መፈለግ

Close

በቀን መፈለግ

የዮሐንስ ወንጌል 17:12-18:5

የዮሐንስ ወንጌል 17:12-, የዮሐንስ ወንጌል 17:12-18:5

የዮሐንስ ወንጌል 18:6-28

የዮሐንስ ወንጌል 18:6-28

የዮሐንስ ወንጌል 18:29-19:16

የዮሐንስ ወንጌል 18:29-, የዮሐንስ ወንጌል 18:29-19:16

የዮሐንስ ወንጌል 19:17-20:5

የዮሐንስ ወንጌል 19:17-, የዮሐንስ ወንጌል 19:17-20:5

የዮሐንስ ወንጌል 20:6-31

የዮሐንስ ወንጌል 20:6-31