በዚህ ሳምንት

የመጽሓፍ ቁድስ ጥቅስ መፈለግ

Close

በቀን መፈለግ

ኦሪት ዘሌዋውያን 26:27-46

ኦሪት ዘሌዋውያን 26:27-46

ኦሪት ዘሌዋውያን 27:1-34

ኦሪት ዘሌዋውያን 27:1-34

የሉቃስ ወንጌል 1:1-4

የሉቃስ ወንጌል 1:1-4

የሉቃስ ወንጌል 1:5-37

የሉቃስ ወንጌል 1:5-37

የሉቃስ ወንጌል 1:38-2:7

የሉቃስ ወንጌል 1:38-2:7, የሉቃስ ወንጌል 1:38-80