በዚህ ሳምንት

የመጽሓፍ ቁድስ ጥቅስ መፈለግ

Close

በቀን መፈለግ

ወደ ሮሜ ሰዎች 1:16 -27

ወደ ሮሜ ሰዎች 1:16 -27

ወደ ሮሜ ሰዎች 1:28 -2:7

ወደ ሮሜ ሰዎች 1:28 -2:7

ወደ ሮሜ ሰዎች 2:11 -3:2

ወደ ሮሜ ሰዎች 2:11 -3:2

ወደ ሮሜ ሰዎች 3:3 -20

ወደ ሮሜ ሰዎች 3:3 -20

ወደ ሮሜ ሰዎች 3:21 -27

ወደ ሮሜ ሰዎች 3:21 -27