በዚህ ሳምንት

የመጽሓፍ ቁድስ ጥቅስ መፈለግ

Close

በቀን መፈለግ

ኦሪት ዘዳግም 25:1 -27:26

ኦሪት ዘዳግም 25:1 -27:26, ኦሪት ዘዳግም 25:1-, ኦሪት ዘዳግም 26

ኦሪት ዘዳግም 28:1 -30:2

ኦሪት ዘዳግም 28:1 -30:2, ኦሪት ዘዳግም 28:1-, ኦሪት ዘዳግም 29

ኦሪት ዘዳግም 30:3-32:2

ኦሪት ዘዳግም 30:3-32:2

ኦሪት ዘዳግም 32:3 -34:8

ኦሪት ዘዳግም 32:3 -34:8, ኦሪት ዘዳግም 32:3-, ኦሪት ዘዳግም 33

መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ Intro, 1:4

መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ