በዚህ ሳምንት

የመጽሓፍ ቁድስ ጥቅስ መፈለግ

Close

በቀን መፈለግ

መጽሐፈ መሣፍንት 1:4-3:30

መጽሐፈ መሣፍንት 1:4-, መጽሐፈ መሣፍንት 1:4-3:30, መጽሐፈ መሣፍንት 2

መጽሐፈ መሣፍንት 3:31-4:24

መጽሐፈ መሣፍንት 3:31-, መጽሐፈ መሣፍንት 3:31-4:24

መጽሐፈ መሣፍንት 5:1-31

መጽሐፈ መሣፍንት 5:1-31

መጽሐፈ መሣፍንት 6:1-7:25

መጽሐፈ መሣፍንት 6:1-, መጽሐፈ መሣፍንት 6:1-7:25

መጽሐፈ መሣፍንት 8:1-11:3

መጽሐፈ መሣፍንት 10, መጽሐፈ መሣፍንት 8:1-, መጽሐፈ መሣፍንት 8:1-11:3, መጽሐፈ መሣፍንት 9