Hierdie week

Soek volgens bybelverse

Close

Soek volgens datum

Toets jouself: geen verdienste nie, maar 'n rein hart, 'n goeie gewete, opregte geloof (1 Timoteus 1:3-5)

1 Timoteus 1:3-5

Christus Jesus het na die wêreld gekom om sondaars te verlos (1 Timoteus 1:6-15)

1 Timoteus 1:6-15

Voorbidding vir alle mense (1 Timoteus 1:16-2:2)

1 Timoteus 1:16-2:2

Ses redes vir gebed; vroue en mans se optrede (1 Timoteus 2:3-8)

1 Timoteus 2:3-8

Hoe vrouens (en mans!) hulle behoort te gedra (1 Timoteus 2:9-15)

1 Timoteus 2:9-15