Hierdie week

Soek volgens bybelverse

Close

Soek volgens datum

Daniël lê die droom uit as vyf toekomstige ryke (Daniël 2:24-45)

Daniël 2:24-45

Daniël se drie vriende staan uit vir God (Daniël 2:46-3:18)

Daniël 2:46-3:18

Nebukadnesar verhef homself; verloor sy verstand; erken dat Israel se God die enigste is (Daniël 3:19-4:37)

Daniël 3:19-4:37

Daniël geroep om die verskyning van 'n hand teen die paleismuur te verklaar (Daniël 5:1-21)

Daniël 5:1-21

Daniël bly getrou en word gered uit die leeukuil (Daniël 5:22-6:25)

Daniël 5:22-6:25