Hierdie week

Soek volgens bybelverse

Close

Soek volgens datum

Teen Sidon en Egipte (Esegiël 28:20-29:21)

Esegiël 28:20-29:21

Egipte verlate, Assirië (die seder) sal val en 'n treurlied word oor die Farao gesing (Esegiël 30:1-32:16)

Esegiël 30:1-32:16

n Klaaglied oor die Farao; die Here vra van ons persoonlike verantwoordelikheid (Esegiël 32:17-33:33)

Esegiël 32:17-33:33

Goeie en slegte leiers; straf oor Edom (Esegiël 34:1-36:3)

Esegiël 34:1-36:3

Israel sal teruggaan en sy vyande gestraf word (Esegiël 36:4-38:23)

Esegiël 36:4-38:23