Hierdie week

Soek volgens bybelverse

Close

Soek volgens datum

Die stryd vir die gemeente; menslike slimmighede (Kollosense 2:1-10)

Kolossense 2:1-10

Nuwe werklikhede: opgewek, lewend, vergewe! (Kollosense 2:11-15)

Kolossense 2:11-15

Moenie so kerm nie (Kollosense 2:16-23)

Kolossense 2:16-23

Die spanning in die Christelike lewe (Kollosense 3:1-4)

Kolossense 3:1-4

Die ou en die nuwe lewe staan teenoor mekaar (Kollosense 3:5-15)

Kolossense 3:5-15