Hierdie week

Soek volgens bybelverse

Close

Soek volgens datum

Elke ding het sy vaste tyd (Prediker 3:1-17)

Prediker 3:1-17

Vir wie of wat sloof ek my af? (Prediker 3:18-4:16)

Prediker 3:18-4:16

Wees versigtig; rykdom kan ellende bring (Prediker 4:17-5:16)

Prediker 4:17-5:16

Geniet die lewe onder al die geswoeg (Prediker 5:17-6:12)

Prediker 5:17-6:12

Wysheid; die werk van God (1) (Prediker 7:1-14)

Prediker 7:1-14