Hierdie week

Soek volgens bybelverse

Close

Soek volgens datum

Vertrou op God se beloftes nie op eie vermoëns nie (Hebreërs 6:9-16)

Hebreërs 6:9-16

Op grond van wat Christus vir ons gedoen het staan ons hoop vas (Hebreërs 6:17-20)

Hebreërs 6:17-20

Melgisedek se priesterskap was hoër as dié van Äaron (Hebreërs 7:1-3)

Hebreërs 7:1-3

Jesus se priesterskap oortref alle ander tussengangers tussen God en ons (Hebreërs 7:4-19)

Hebreërs 7:4-19

Jesus die sondelose, heilige hoë priester (Hebreërs 7:20-8:2)

Hebreërs 7:20-8:2