Hierdie week

Soek volgens bybelverse

Close

Soek volgens datum

Tweegesprek i.v.m. oordeel (Jeremia 13:12-15:21)

Jeremia 13:12-15:21

Jeremia, die lydende kneg van die Here (Jeremia 16:1-17:27)

Jeremia 16:1-17:27

Die les van die pottebakker (Jeremia 18:1-19:9)

Jeremia 18:1-19:9

Die vals Pasgur veroordeel; Jeremia stort sy hart uit (Jeremia 19:10-20:18)

Jeremia 19:10-20:18

Jeremia in konflik met konings en profete (Jeremia 21:1-22:30)

Jeremia 21:1-22:30