Ovaj tjedan

pretrazi pomocu Biblije

Close

pretrazi po datumu

Evanđelje po Mateju 26:30-75

Mateju 26:30-75

Evanđelje po Mateju 27:1-32

Mateju 27:1-32

Evanđelje po Mateju 27:33-66

Mateju 27:33-66

Evanđelje po Mateju 28

Mateju 28

Knjiga Izlaska 1

Izlaska 1